Category

Gezi

Mısır Çarşısı, The Egyptian Bazaar,

Bazı kelimelerin açıklaması;  Kavaf: Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı, kemer, cüzdan yapan veya satan esnaf Külliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü. Zaviye: Küçük tekke Medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer Arasta: Çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın…

Read More