Mısır Çarşısı, The Egyptian Bazaar,

Play Video

Bazı kelimelerin açıklaması; 


Kavaf: Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı, kemer, cüzdan yapan veya satan esnaf
Külliye: Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü.
Zaviye: Küçük tekke
Medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer
Arasta: Çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada bulunduğu bölüm
Bedesten: Kumaş, mücevher vb. değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı çarşı
Nüfuz: Söz geçirme, güçlü olma, erk
Eyvan: Bir tarafı dışarıya açık olan oda, ayvan
Vakanüvis: Osmanlı Devleti’nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi

Kaynak: http://www.misircarsisi.org.tr/sayfalar.asp?LanguageID=1&cid=2&id=8

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir